Παλιό Σχολείο

Παλιό Σχολείο

ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΓΛΑΣ

ΘΕΣΗ : ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, Δ.Δ. ΒΙΓΛΑΣ

ΥΛΙΚΟ: ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 1935


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το πέτρινο κτίριο που χρησιμοποιεί ο σύλλογος χτίστηκε το έτος 1935 με προορισμό να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο του χωριού. Από μαρτυρίες των ηλικιωμένων του χωριού, η κατασκευή διήρκησε αρκετά χρόνια. Ποτέ όμως το κτίριο δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω της κήρυξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της αναστολής των εργασιών για την ολοκλήρωσή του. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής χρησιμοποιήθηκε πέτρα από το βουνό του χωριού μας, το Μαυροβούνιο.

Εργάτες μετέφεραν την πέτρα μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα καλάθια και την εναπόθεταν στον υπάρχοντα χώρο. Εκεί μια σειρά από πελεκητές με ειδικά καλέμια και σφυριά έδιναν τη μορφή στην ακατέργαστη πέτρα,(την έκοβαν και την τετραγώνιζαν). Άλλοι εργάτες έδιναν τις πέτρες στους χτίστες, οι οποίοι τις τοποθετούσαν με λάσπη (άμμο, ασβέστη, νερό και λίγο τσιμέντο). Για την παρασκευή της λάσπης χρησιμοποιούνταν άλλοι εργάτες. Σ΄ αυτούς μετέφεραν τα υλικά αγωγιάτες του χωριού. Νερό έβγαζαν από τα πηγάδια του χωριού και με τα πόδια ή με τα ζώα μέσα σε ειδικά δοχεία το μετέφεραν στο υπό κατασκευή κτίριο. Σε μια γωνιά του χώρου είχε ανοιχθεί λάκκος μέσα στον οποίο "έσβηναν" την άσβεστο, που είχαν σε πετρώδες κομμάτια. Άλλοι μετέφεραν από το ποτάμι την κατάλληλη ποταμίσια άμμο, με τσουβάλια πάνω σε ζώα ή όταν ο καιρός ήταν καλός, χύμα πάνω στα κάρα.

Βλέπουμε λοιπόν ότι αρκετοί άνθρωποι εργάστηκαν για την κατασκευή του σχολείου, το οποίο έμεινε τελικά ημιτελές (χωρίς σκεπή - πορτοπαράθυρα κλπ) και έμελλε να ολοκληρωθεί από την ΕΤΑΝΑΜ τη δεκαετία του 1990. Με την ολοκλήρωση του κτιρίου και μετά από επίμονες ενέργειες του τότε προέδρου του συλλόγου, αυτό παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμβρακικού για χρήση στον Σύλλογο. Ακολούθησαν ενέργειες αδειοδότησης, υδροδότησης και ηλεκτροδότησης του κτιρίου.

Σήμερα έχει τη μορφή που βλέπετε ενώ ξεκίνησαν προσπάθειες για τοποθέτηση αλουμινίων σε πόρτες – παράθυρα και εξωτερικής διαμόρφωσης του χώρου.


ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ