Δήμος Αράχθου

Η διοικητική διαίρεση του δήμου Αράχθου ανά δημοτικό διαμέρισμα είναι:


Δημοτικό διαμέρισμα Νεοχωρίου

Νεοχώρι


Δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής

Αγία Παρασκευή

Ανθότοπος

Καλομόδια


Δημοτικό διαμέρισμα Ακροποταμιάς

Ακροποταμιά


Δημοτικό διαμέρισμα Λουτροτόπου

Λουτρότοπος

Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου


Δημοτικό διαμέρισμα Παχυκαλάμου

Παχυκάλαμος


Δημοτικό διαμέρισμα Περάνθης

Περάνθη


Δημοτικό διαμέρισμα Συκεών

Συκιές


ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ