Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Άρτας

Ο Νομός της Άρτας περιλαμβάνει 13 Δήμους και 3 Κοινότητες


Δήμοι

Δήμος Άρτας

Δήμος Αγνάντων

Δήμος Αθαμανίας

Δήμος Αμβρακικού

Δήμος Αράχθου

Δήμος Βλαχέρνας

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Δήμος Ηράκλειας

Δήμος Κομποτίου

Δήμος Ξηροβουνίου

Δήμος Πέτα

Δήμος Τετραφυλίας

Δήμος Φιλοθέης

Κοινότητες


Κοινότητα Θεοδώριανων

Κοινότητα Κομμένου

Κοινότητα Μελισσουργών

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ